Kviečiame į pavojingųjų atliekų identifikavimo metodikos pristatymą

2022-03-14

 • UAB „Ekokonsultacijos“ Aplinkos ministerijos užsakymu parengė Esamos situacijos pavojingųjų atliekų identifikavimo srityje apžvalgą (toliau – Apžvalga), kurios išvadomis ir pasiūlymais remiantis buvo parengta Vieninga pavojingųjų atliekų identifikavimo metodika (toliau – Metodika). Metodika skirta valstybės ir savivaldos institucijoms, įstaigoms, gyventojams bei ūkio subjektams siekiant teisingai vertinti ir taikyti nacionalinius ir Europos Sąjungos teisės aktus dėl atliekų klasifikavimo, siekiant užtikrinti tinkamą ir efektyvų pavojingųjų atliekų identifikavimą ir klasifikavimą, kad pavojingosios atliekos būtų saugiai ir efektyviai surenkamos bei tvarkomos. Apžvalga ir Metodika rengiamos Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos įgyvendinamo projekto „HAZ-IDENT“, kuris finansuojamas Norvegijos finansinio mechanizmo programos „Aplinkosauga, energija ir klimato kaita“ lėšomis, apimtyje.

  Kviečiame Jus į Apžvalgos ir Metodikos pristatymo renginį, kuris įvyks 2022 m. kovo 25 d. 10.00 val. Vilnius Business Garden (Laisvės pr. 10, Vilnius) konferencijų salėje. Pristatymo renginys yra skirtas valstybės ir savivaldos institucijų, mokslo ir studijų, nevyriausybinių organizacijų, ūkio subjektų, asociacijų ir kitų suinteresuotų asmenų ar jų grupių atstovams.

  Prašome registruotis į gyvą renginį iki 2022 m. kovo 21 d. 15:00 val.

  Suinteresuotos šalys ne vėliau kaip per 7 (septynias) kalendorines dienas nuo renginio datos iki 2022 m. balandžio 1 d. 18:00 val. teikia pastabas galutinės ataskaitos projektui raštu elektroniniu paštu info@ekokonsultacijos.lt . Su galutinės ataskaitos projektu galite susipažinti ČIA.

  Renginio programa

  Puslapis atnaujintas 2022-03-21