Projektas „HAZ – IDENT“ finansuojamas  Norvegijos finansinio mechanizmo programos „Aplinkosauga, energija ir klimato kaita” lėšomis.

Projektu siekiama pagerinti aplinkos apsaugos institucijų ir ūkio subjektų atstovų gebėjimus tinkamai identifikuoti ir klasifikuoti pavojingas atliekas. Tik tinkamai identifikavus pavojingas atliekas galima tikėtis saugaus pavojingų atliekų sutvarkymo, kuris sudarytų prielaidas pagerinti ekologinę būklę ekosistemose ir sumažinti neigiamą  taršos ir kitos  žmonių veiklos poveikį.

Veiklos:

  1. Išanalizavus Lietuvoje ir užsienio valstybėse taikomus pavojingų atliekų identifikavimo metodus bei esamą situaciją Lietuvoje, susijusią su pavojingų atliekų šaltinių nustatymu ir apdorojimo būdais, parengti nacionalinę vieningą pavojingų atliekų identifikavimo metodiką, kurią naudojant būtų galima tiksliau identifikuoti ir klasifikuoti pavojingas atliekas.
  2. Parengtos metodikos pagrindu sukurti e. mokymo medžiagą (e. įrankį) apie pavojingų atliekų identifikavimą atskirai pramonės ir aplinkos apsaugos institucijų atstovams.
  3. Organizuoti atskirus seminarus apie metodikos taikymą pramonės atstovams ir aplinkos apsaugos institucijų atstovams.
  4. Organizuoti vizitus į Norvegijos Karalystės aplinkos apsaugos institucijas ir įmones, siekiant pasikeisti gerąja patirtimi pavojingų atliekų identifikavimo srityje

Parengtą Pavojingų atliekų identifikavimo metodiką numatoma plačiai naudoti užbaigus projektą. Nuoroda į metodiką bus pateikta Lietuvos Respublikos teisės aktuose, reglamentuojančiuose atliekų tvarkymą. Planuojama, kad vieningą pavojingų atliekų metodiką taikys Aplinkos apsaugos agentūros, Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos darbuotojai ir atliekas tvarkantys juridiniai asmenys, taip pat ūkio subjektai, kurių veikloje susidaro pavojingų atliekų ir kurie turi prievolę tinkamai jas identifikuoti.

Tikslinės projekto grupės – valstybinių aplinkos apsaugos institucijų darbuotojai ir ūkio subjektų, vykdančių veiklą pavojingų atliekų tvarkymo srityje ar kurių veikloje susidaro pavojingų atliekų, atstovai.

Projekto vykdytojas:

 

 

Projekto partneriai:

Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos

 

 

Aplinkos apsaugos agentura

 

 

Puslapis atnaujintas 2023-07-13