Pavojingųjų ir medicininių atliekų tvarkymo sistemai tobulinti sudaryta darbo grupė pradėjo veiklą

2020-12-18

  • Aplinkos ministerijos sudaryta darbo grupė pavojingųjų ir medicininių atliekų tvarkymo sistemai tobulinti vakar susirinko į pirmąjį posėdį. Jos nariai – institucijų ir socialinių ekonominių partnerių atstovai – aptarė, kaip įgyvendinamas projektas „HAZ-IDENT“, skirtas pagerinti aplinkos apsaugos institucijų ir ūkio subjektų atstovų gebėjimus tinkamai klasifikuoti ir identifikuoti pavojingąsias atliekas. Jis finansuojamas 2014–2021 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programos „Aplinkosauga, energija ir klimato kaita“ lėšomis.

    Įgyvendinant šį projektą bus sukurta nacionalinė vieninga pavojingųjų atliekų identifikavimo metodika, organizuoti mokymai institucijų, atliekų darytojų ir tvarkytojų atstovams, sukurta elektroninė mokymų priemonė, perimta Norvegijos pavojingųjų atliekų tvarkymo geroji patirtis.

    Posėdžio dalyviai taip pat aptarė darbo grupės narių siūlymus, kaip tobulinti pavojingųjų ir medicininių atliekų teisinį reguliavimą. Konkrečias tobulinimo priemones numatoma aptarti per kitą posėdį 2021 m. vasario 4 d.

    Puslapis atnaujintas 2021-05-11