Pristatyta Vieninga pavojingųjų atliekų identifikavimo metodika: ką ji pakeis?

2022-04-04

 • Kovo 25 dieną sostinėje, „Vilnius Business Garden“, pristatyta Vieninga pavojingųjų atliekų identifikavimo metodika, kuria bus siūloma vadovautis atliekų darytojams ir tvarkytojams, kontrolę vykdančioms institucijoms. Konferencijoje dalyvavo savivaldybių, atliekų darytojų atstovai, atliekų tvarkymo srities ekspertai, mokslininkai, Aplinkos ministerijos ir jai pavaldžių įstaigų atstovai.

  Aplinkos ministerijos užsakymu UAB „Ekokonsultacijos“ parengė ir pristatė Esamos situacijos pavojingųjų atliekų identifikavimo srityje apžvalgą, kurios išvadomis ir pasiūlymais remiantis buvo parengta Vieninga pavojingųjų atliekų identifikavimo metodika.

  Ši metodika skirta ne tik valstybės ir savivaldos institucijoms, įstaigoms, bet ir gyventojams, ūkio subjektams, o jos tikslas – teisingai vertinti ir taikyti nacionalinius ir Europos Sąjungos teisės aktus dėl atliekų klasifikavimo, siekiant užtikrinti tinkamą ir efektyvų pavojingųjų atliekų identifikavimą ir klasifikavimą, kad pavojingosios atliekos būtų saugiai ir efektyviai surenkamos bei tvarkomos.

  Rengiant metodiką siekta supaprastinti sudėtingą procesą

  Apžvalgos ir metodikos pristatymo renginyje jo dalyvius pasveikino aplinkos viceministrė Raminta Radavičienė. Jos teigimu, sukurta kokybiška ir aiški metodika leis pasiekti taip reikalingų pokyčių pavojingųjų atliekų tvarkymo srityje. UAB „Ekokonsultacijos“ atstovės pristatyta Esamos situacijos pavojingųjų atliekų identifikavimo srityje apžvalga atskleidė, kad pavojingųjų atliekų klasifikavimo ir identifikavimo teisinis reglamentavimas, nustatytas skirtinguose teisės aktuose tiek nacionaliniu, tiek ES lygiu, yra per sudėtingas suprasti ir taikyti visoms teisingu atliekų tvarkymu suinteresuotoms pusėms, tam trūksta metodinės pagalbos ir ją teikiančios institucijos.

  Kitų šalių patirtis rodo, kad siekiant palengvinti atliekų klasifikavimą ir identifikavimą nacionaliniu lygiu dažniausiai yra parengiama metodinė pagalba dėl teisės aktų taikymo, priimami politiniai sprendimai dėl tam tikrų atliekų priskyrimo pavojingosioms/nepavojingosioms be papildomų pavojingųjų savybių įvertinimo.

  Metodikos pristatymo metu UAB „Ekokonsultacijos“ atstovės detaliai pristatė parengtą metodiką, jos taikymo etapus ir principus. Pabrėžta, kad Vieninga pavojingųjų atliekų identifikavimo metodika unikali tuo, jog apibendrina teisės aktuose atliekų identifikavimui nustatytus reikalavimus, įvairiuose šaltiniuose esančią informaciją ir užsienio šalių gerąją praktiką, pateikia rekomendacijas, sprendimų priėmimo schemas, kaip teisingai vertinti ir taikyti nacionalinius ir ES teisės aktus dėl atliekų klasifikavimo.

  Nors aptartos atliekų klasifikavimui ir identifikavimui skirtos schemos iš pirmo žvilgsnio atrodo sudėtingos, tačiau stengtasi metodikos sandarą ir taikymo etapus pateikti visiems suprantama ir lengviau taikoma forma – sprendimų priėmimo schemomis, atsakant į klausimus „taip“ arba „ne“. Tikimasi, kad būtent šis principas ir schematiškai pateikiami algoritmai žymiai palengvins metodikos taikymą.  Pirmajame metodikos etape detaliai aprašoma, kaip gyventojams klasifikuoti buityje susidarančias pavojingąsias atliekas ir kur jas atiduoti. Metodikos II ir III etapai skirti identifikuoti ūkinės veiklos metu susidarančias atliekas, pateikiamos šių etapų subtilybės ir esminiai aspektai. Taip pat buvo pristatyti hipotetiniai metodikos taikymo pavyzdžiai praktiškai tuščių pakuočių ir užteršto grunto atvejais taikant III metodikos etapo principines schemas.

  Diskusijoje – siūlymai gaires daryti privalomas

  Ne ką mažiau svarbi konferencijos dalis – konstruktyvi diskusija, kurioje skirtingų suinteresuotų grupių atstovai galėjo metodikai ir jos taikymui pateikti savo pasiūlymus ir pastabas.

  Įdomu tai, kad beveik visos grupės pateikė panašias pastabas – metodiką siūlyta padaryti privalomą, paskirti metodinę pagalbą dėl metodikos taikymo teikiančią atsakingą instituciją. Buvo keltas klausimas dėl institucijų, kurios būtų atsakingos už darbo įgyvendinimą, svarstyta dėl konsultacijų tarnybos poreikio ir atliekų identifikavimo metodikos naudojimosi įforminimo procedūros patikrinimams.

  Tarp pasiūlymų taip pat nuskambėjo tikslas ugdyti įmonių sąžiningumą tvarkant pavojingąsias atliekas, išsakytas poreikis ne tik konsultuoti, bet ir efektyviau kontroliuoti tai, kaip rūšiuojamos pavojingosios atliekos ir kt.

  Metodika ir apžvalga parengtos įgyvendinant projektą „HAZ-IDENT“, kuris finansuojamas Norvegijos finansinio mechanizmo programos „Aplinkosauga, energija ir klimato kaita“ lėšomis, ir viešinamos projekto svetainėje.

  Šaltinis – www.15min.lt

  Puslapis atnaujintas 2022-04-04