Gerosios patirties pasidalijimo vizitas į Norvegijos institucijas ir verslo įmones

2022-11-09

 • Lapkričio 25-26 d. Aplinkos ministerijos, Aplinkos apsaugos departamento ir Aplinkos apsaugos agentūros specialistai lankėsi Norvegijoje ir gavo naudingų patarimų iš pavojingųjų atliekų identifikavimo, tvarkymo ir kontrolės sričių specialistų.

  Susitikimo metu buvo susipažinta su Norvegijos įmonės NOAH vykdoma pavojingųjų atliekų veikla, įmonės ateities planais ir iššūkiais, su kuriais ji susiduria tvarkant atliekas, ieškant tvaresnių sprendimų ir bendradarbiaujant su visuomene. Įmonė priima pavojingąsias atliekas – lakiuosius pelenus iš savo šalies atliekų deginimo ir bendro atliekų deginimo įrenginių bei juos importuoja iš kitų šalių, taip pat ir iš Lietuvos.

  Lietuva pagal į šį įrenginį pristatomų pelenų kiekį yra penktoje vietoje. Įrenginyje pelenai stabilizuojami sieros rūgštimi, kuri, kaip atlieka, gaunama iš titano oksido gamybos įmonės. Po reakcijos pavojingosios medžiagos surišamos (stabilizuojamos), po to laidojamos Langøya saloje (ilgis 3 kilometrai) esančiuose 2-juose išeksploatuotose uolienos (akmenų) 60 ir 80 metrų gylio karjeruose. Įrenginyje patalpintų nukenksmintų pavojingųjų atliekų sluoksnis atskiriamas membrana, ant kurios pilamas nepavojingųjų atliekų sluoksnis ir viskas uždengima moliu.

  Pavojingųjų atliekų tvarkymo įrenginys pradėtas eksploatuoti 1991 metais, eksploataciją ketinama užbaigti ir įrenginį uždaryti 2030 metais.Įdomu, kad įmonė atlieka tyrimus dėl galimo poveikio aplinkai tiriant Oslo fjordo aplink sąlą dugne gyvenančius mėlynuosius moliuskus. Šiuo metu nėra nustatyta neigiamo poveikio rūšims aplink Langøya salą. Galutinis įmonės tikslas yra užbaigus veiklą saloje grąžinti Langøya salą savivaldybei kaip rekreacinę zoną ir atkurti joje natūralią ekosistemą. Dalis salos šiuo metu jau rekultivuota ir atvira visuomenei.

   

   

  Puslapis atnaujintas 2022-11-09